Marc leest

Leraar zijn is een roeping!

Dag permissionmachine, met permissie, maar jullie permitteren zich nogal wat!

Was me dat even schrikken! Een factuur van meer dan 300 euro om 1 foto een jaar te mogen laten staan op onze website!

Wat is er gebeurd?

Ik zocht, naar aanleiding van een bericht, een foto van een minister. De titel was immers: ” Dag Geert, .. “. Die foto gaf dan aan welke Geert er bedoeld werd. Een blog komt nu éénmaal beter tot zijn recht als er een passende foto bij staat. De desbetreffende foto was “over datum” en op de krantensite was niet te zien van wie deze foto was. Enkel een indicatie “unknown” [ link ]

Op een blauwe maandag, een droge dreiging

Daar stond ik dan, aan de grond genageld, het hoofd suisend.. In deze mail werd ik verzocht onmiddellijk een licentie aan te schaffen om die foto een jaar te mogen gebruiken. Die som was méér dan behoorlijk.

Ik schreef een mail terug met de vraag om meer uitleg, uitstel én begrip. Het eerste kreeg ik, het tweede werd het tegenovergestelde en aan de toon van het antwoord lokte het derde eerder hoongelach uit:

overtreders moeten gewoonweg betalen!

Die tweede, meer gestoffeerde, mail bevatte wel een opmerkelijk voorstel. De “boete” zakte tot 150 euro.

Had ik dus niet gereageerd en braaf “gedokt”, was ik méér dan het dubbele kwijt???

En dat gaf me moed:” If it smells fishy, it is fishy!”
Ze waren bereid de som te halveren”. Waarom?
Een weekje lang alle artikels en getuigenissen over Permissionmachine doornemen, gaf me alvast meer klaarheid.

De werkwijze en rechtspositie van dit privébedrijf staat ter discussie!

Trouwens, wie is dan die “unknown”. Kennen zij hem?Permissionmachine was zo vriendelijk me te vertellen wie de begunstigde was. Waarvoor dank, het verschuldigde bedrag zou dan terecht komen. Echter zou een “fee” tussen de 10 en 50 euro meer billijk zijn! Dat zeggen de 2 oprichters trouwens zelf.

Intussen deed ik ook een melding via social media en ging er een nieuwe wereld voor mij open! Vooral dit verhaal was echt wel verbijsterend [ link ].

Beste Permissionmachine, jullie permitteren zich nogal wat!

Met groeiende aandacht las ik de getuigenis van Bpol [ link ]. In dit verhaal vind ik enkele pertinente bedenkingen, dewelke ik graag verhelderd wil zien na jullie volgende aanmaning:

… Gelukkig biedt de wet op de auteursrechten wel een uitzondering voor onderwijs (art. 21) en zelfs voor het verstrekken van informatie over actuele gebeurtenissen (art. 22).

Natuurlijk vinden jullie dat mijn website niet onder art. 22 valt. Maar voor de toekomst, als leraar, wil ik het, voor mijn lessites natuurlijk,  toch weten.

Over de prijs lezen we:

Bij nader onderzoek bleek de marktprijs van de foto slechts maximaal 53 euro is en op hun eigenste oprichtingsmoment spreken ze van bedragen tussen de 10 en 30 euro

De eerste tip van Bpol inspireerde me tot volgende eenvoudige vraag:

Hoe kon ik de fotograaf contacteren om mij op voorhand in orde te stellen, gesteld dat ik bewust deze foto wél wou gebruiken?

Toen jullie destijds [ link ] begonnen, was dit namelijk jullie verdienste. Was dit dan niet lucratief genoeg? Schakelden jullie daarom een versnelling hoger? Ontdekten jullie een ander win(st)model, namelijk dat van Sabam: “opsporen en beboeten van overtreders”?

Trouwens, 10 euro voor kleine, niet commerciële websites?! Waarom dan nog 150 euro vragen? Vanwege de kosten die jullie maakten om ons, wetsovertreders, op te sporen? Dat argument is in een gerechtelijk precedent trouwens van tafel geveegd alszijnde een bedrijfskeuze. De kosten van die keuzes mogen jullie niet afwentelen op de kap van de gedupeerden.

Ben ik enige?

Ten lange leste niet! Ik som 4 verhalen op.

Na advies van raadsleden steun ik mijn staking van betaling op volgende vaststelllingen:
  • Het gebruik van internetbots is discutabel en zeker niet 100% legaal om inbreuken te penaliseren. Het zit in dezelfde sfeer als het gebruik van telefoontaps door bijvoorbeeld federale politie.
  • Waarom is het aangerekende bedrag zo buitensporig? In mijn herinneringsmail ( + 15 euro meerkost ) stellen ze boutweg dat ze het normaal vinden om tot 300% bij te tellen voor de “gederfde inkomsten” van de fotograaf bij te passen!
  • Had ik niet gereageerd was ik alvast meer dan het dubbele dan nu voorgesteld kwijt! Waarom niet die keuze niet standaard bij de eerste brief?
  • Er is te weinig grond tot aanrekenen van een schadevergoeding. Aangezien er geen gewin is, zijn er ook géén misgelopen auteursrechten.
  • Er worden belangrijke stappen overgeslagen om de overtreder de kans te geven zich in orde te stellen.
  • Er is een precedent waarin PM in het ongelijk werd gesteld. De casus is gelijk aan die van mezelf.
  • Heeft PM het recht of mandaat van de betrokken fotografen om deze werkwijze toe te passen?

Vooral door dit advies voel ik me gesterkt niet te zwichten voor jullie intimiderende aanpak [ link ].

Beste Permissionmachine, ik ben de slechtste nog niet

Ik leerde een waardevolle les. Zo pas ik nu rigoureus het principe van “broncontrole” toe. Ik tracht nu overal onderaan de “imagecredit” toe te voegen. Maar dat vraagt veel tijd, gezien ik al meerdere jaren meerdere (les)sites en blogs beheer.

Ik zou haast de rollen moeten omkeren en jullie een schadevergoeding aanrekenen voor het belemmeren van het uitvoeren van mijn beroep, niet?

Fijn te lezen dat jullie beweren niet enkel achter de kleine garnalen te gaan. Willen we dan beiden een les leren en als vrienden uit mekaar gaan?

Waarom schreef ik dit?

Als leraar heb ik altijd de neiging de dingen in vraag te stellen. Ik beschouw het mijn taak om lessen te leren en deze door te geven aan zij die het niet weten.

Ik wil ook voorkomen dat nog anderen gedupeerd raken!

Vele mensen handelen ter goeder trouw en betalen gedwee deze monsterboetes. Velen hebben ook niet de moed, tijd en kennis om in het verweer te gaan. Voor hen wil ik het dan heel graag opnemen. Want zolang er “slachtoffers” zijn die gedwee betalen, zijn jullie gesterkt in het feit dat jullie denken goed bezig te zijn.

Ik zet bewust tussen dubbele aanhalingstekens, het zal je dochter maar zijn die op instagram trots de voorpagina van haar presentatie over de kip deelt en enige tijd later een boete aan papa mag tonen!

Trouwens! Wat als jullie jullie technologie loslaten op foto’s van de verlichte Eifeltoren of het Atomium? Bij mijn weten zijn deze 2 gegeerde selfie-achtergronden nog steeds auteursrechtelijk beschermd! [ link ]

Tot slot nog dit citaat:

Je rijdt beter door het rood dan dat je een verkeerd plaatje plaatst bij je blogbericht. En dat vind ik verkeerd.

[ link naar het volledige artikel ]

Tip voor leerkrachten: Lees meer over auteursrechten op deze link

Marc Bellinkx

leraar, geocoach en infondernemer.

 

imagecredit: pxhere

 

#permissionmachineproof

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2019 Marc leest

Thema door Anders Norén